Pas på med manglende information

Pas på med manglende information

Manglende information er for medarbejdere og kolleger et tomrum, der oftest udfyldes med negative forventninger og forsvarsmekanismer. Så pas på med manglende information. Manglende information rejser unødig frygt, forsvar, modarbejde og negative tanker. Det tomrum, der opstår som følge af