udvikling i hele Danmark

Regeringen har udgivet en diger rapport med ovennævnte titel, dateret November 2025. Udover udmelding om politik på områderne Planlov, kystsikring, beskæftigelse, landdistrikter, er der også udmelding om mobil og bredbåndsdækning. Det er det kun det emne, som jeg griber fat i her, for bloggen er ikke politisk men har holdninger til teknik og infrastruktur.

Men netop fokus på “hele” Danmark, som nævnt i titlen, er oplagt at udbredelsen af mobil- og bredbåndsdækning skal i fokus. Jeg har bl.a. i samarbejde mellem Region Midtjylland og Landbrug & Fødevarer argumenteret for dette i pressemeddelelser og høringssvar.

Men det fremlagte program er dog blottet for initiativer. Regeringen byder kun ind med flg. OK, men slet ikke ambitiøse punkter om bredbåndsdækning og endnu mindre om mobildækning. Man vil (kun):

  • Etablere en bredbåndspulje på 75 mio. kr om året de næste 4 år.
  • Lave bestemmelser om tomrør til bredbånd så det bliver billigere at udrulle bredbånd
  • Lave dækningskrav i kommende frekvensauktioner
  • BoligJobordning (investeringsfradrag) kan anvendes til etablering af bredbånd

Fine ord

Argumentationerne er i orden i teksten, når man skriver “Bredbånd er væsentlig for digitalisering af samfundet, herunder for brug af digitale tjenester“. Man er – det skulle da også bare passe – opmærksom på, at “der er steder i Danmark, hvor dækningen er dårlig“.

Teknologineutral

Det er (desværre) stadig regeringens mål, at reguleringen skal være teknologineutral. Har man då ikke adgang til ekspertise og innovative styrelser, der kan udpege hvad der skal investeres i, – jeg så hellere man investerede massivt i de rigtige løsning end at udbrede en masse parallelle løsninger.

Markedsdrevet

Det er (desværre) stadig regeringens mål, at udbredelsen skal være markedsdrevet. Det passer dårligt med målet, at nå “hele” Danmark, for udbyderne vil ud fra et økonomisk perspektiv ikke investere i yderområderne. Der er simpelthen ikke penge i det.

Status 2015

I programmet nævnes, at 83 % af alle boliger og virksomheder har adgang til 100 mbit/s download og 64 % har adgang til mindst 30 Mbit upload. Det står så skidt til for de sidste 17 %.

Bredbånd i landdistrikter

Bedre bredbånd i landdistrikter

2015 Vækst og udvikling i HELE Danmark
Del gerne til dine kontakter:
Annonce

Annonce
Tagget på: