Landbrugsavisen Logo, Landbrug&Fødevarer

Landbruget kan være godt tilfreds med det teleudspil for teleområdet, som regeringen har lagt frem i efteråret 2018. Flere af elementerne vil kunne få positiv effekt for erhvervets muligheder. Både på kort sigt i form af, at flere får adgang til brugbare hastigheder på internet og god mobildækning, men også i skikkelse af næste generations mobilnet. Det åbner op for, at erhvervet kan benytte nye digitale løsninger og herigennem producere mere effektivt og bæredygtigt. Det vurderer Ivan Munk, der er afdelingsleder i Seges Digital. Han har gennem en årrække fulgt udviklingen.

Flere positive bidrag

»Der er umiddelbart fire forhold i det nye teleudspil, som er positive for landbruget og landdistrikterne. Jeg ser det således som meget vigtigt, at der satses på at skabe en bedre infrastruktur på hele teleområdet. Der bliver bedre forhold for teleudbyderne, som til gengæld bliver mødt af strengere krav om, hvad de skal præstere. En god infrastruktur er alfa og omega«, siger Ivan Munk.

Han glæder sig også over, at der skal skaffes bedre mobildækning for de 25.000 adresser, der ifølge regeringen har dårlig dækning, og at der satses på at styre en landsdækkende udrulning af næste generation af det mobile net 5G.

»Med 5G får vi langt bedre mulighed for meningsfuldt at understøtte internet i forskelligt udstyr. Det kan åbne op i forhold til at bruge højteknologisk udstyr til for eksempel dataudveksling eller mere præcis sprøjtning eller gødskning«, siger Ivan Munk.

Bredbåndspuljen

At bredbåndspuljen udvides og målrettes landdistrikterne, styrker også landbruget.

»I bund og grund er bredbåndspuljen opstået, fordi udviklingen af bredbånd-infrastrukturen har efterladt mange sorte pletter, ikke mindst i landdistrikterne. Derfor må vi være tilfredse med, at bredbåndspuljen fortsætter og udvides, og at midlerne i højere grad kommer ud at gøre gavn i de tyndt befolkede områder i stedet for f.eks. i København, hvor der, helt absurd, blev givet støttemidler sidst. Det er landzonerne, der mangler digital infrastruktur til at sikre bosætning og drift af landbrug og andre erhverv«, siger Ivan Munk til journalist Aske Ryskov Kjær til Landbrugsmedierne. Men når også København er aktuel mht. bredbåndsprojekter skyldes det iflg. Ivan Munk, at manglen på god internet er langt større end man i det politiske system erkender, og ikke kun i landdistrikter.


Interviewet er bragt i Landbrugsavisen 8. marts 2018 side 2 under titlen “Seges’ ekspert ser positivt på den digitale udvikling i landdistrikterne”. Artiklen var skrevet af Aske Ryskov Kjær i Landbrugsavisen.


Læs tidligere indlæg om landdistrikter
Læs senere indlæg om Bredbåndspuljen her.

Indlæg af Ivan Munk på CXO2´s blog om IT på www.CxO2.dk/blog

Teleudspil positivt for landdistrikterne
Del gerne til dine kontakter:
Annonce

Annonce
Tagget på: