Billede fra Oxford Research rapporten om samarbejde med startup's
Billede: Oxford Research

Det giver god mening for etablerede virksomheder at samarbejde med startup’s, fortæller en rapport fra Oxford Research. Rapporten “Corporate Venture Capital Report” blev udgivet I september 2019. Undersøgelsen er blevet foretaget for TechBBQ og bygger på en survey med 25 virksomheder i Norden, samt en række kvalitative interviews med virksomhederne. Hovedkonklusionen er klar, at det giver god mening for virksomhederne at samarbejde med startup’s.

Udtrykket “Corporate Venture Capital” (CVC) defineres i www.BusinessDictionary.com generelt som ”Praksis, hvor et stort firma tager en kapitalandel i et lille men innovativt eller specialiseret firma, hvortil det også kan give ledelse og marketingekspertise; målet er at opnå konkurrencepræget fordel“.

Virker begge veje

Det handler om at flytte mere erfaring fra de store til de små – gerne fulgt op af kapital, adgang til markeder og til strukturer og systemer. Men det vil blive lige så meget drevet af behov den anden vej, hvor innovation og nye friske øjne i startup´s bidrager til den større virksomheds udvikling og konkurrenceevne.

I dag er der masser af unge virksomheder, der ønsker at udbrede kendskabet til deres innovation. Men det er svært for virksomhederne at pinpointe relevante startup´s. Og omvendt er det svært for startup at finde de rigtige kunder. Men behovet er gensidigt, de store virksomheder har brug for innovationsfordele for at overvinde udfordringerne i en stadig mere digitaliseret verden og startup´s har behov for de store at at komme ud i markedet.

Fordele

Virksomheders investering i samarbejde med startup´s opfattes som en værdifuld måde at udforske innovation og også at opnå økonomisk resultater af det.

Størstedelen af virksomhederne svarer, at de investerer i startup´s for at udforske innovative teknologier, produkter og løsninger, – og ikke kun som udvikling, men også for at få økonomisk afkast af investeringen.

I undersøgelsen svarer 87 pct. af virksomhederne, at fordelene overgår omkostningerne ved samarbejdet med startups.   Virksomhederne peger på, at de har fået adgang til innovative forretningsmodeller og specialiserede teknologier.  64 pct. af virksomhederne svarer, at de har opnået finansielle resultater af samarbejdet.

Ulemper

De store virksomheder nævner især to udfordringer ved at samarbejde med startups. Det er dels de bureaukratiske hindringer, som kommer udefra, dels risikoen for at investere tid og ressourcer i noget som kan mislykkes. Men det er jo uvægerligt sagens kerne med startups, – nogle er wildcards, nogle vil fungere og noget bliver en stor succes.

En anden vanskelighed påpeges i, at det kan være en udfordring for store erhvervsvirksomheder  at få nok støtte fra det operationelle niveau i selskabet. Hvis støtten ikke er der, kan initiativet med et sådan samarbejde resultere i bureaukrati og rod omkring virksomhedens politik. Undersøgelsen viser også, at 64 pct. af de nordiske selskabers ”Corporate Venture Capital” er forankret med initiativ i den øverste ledelse i selskabet.

Man skal fra start aftale om organisation, økonomi, rettigheder og exit-muligheder, så disse ting ikke bliver til ulempe eller en strid, men en del af aftalen.

Behovet er gensidigt

Stadig flere store virksomheder har brug for hjælp med teknikudvikling og innovation for at følge med i digitaliseringen. Et samarbejde der matcher de store virksomheders behov med startups har positive effekter for begge parter, og i sidste ende gavner det kunder, markedet og erhvervslivet generelt.

Danmark kom lidt sent med på den startup-bølge, der de seneste ti år har manifesteret sig i en stribe europæiske storbyer. Men der vokser flere hubs op, som katalyser processen eller kan skabe broerne mellem lille og stor.

Hvad end det er i form af samarbejde, sparring, investeringer eller opkøb, så er dette samspil med det etablerede et meget vigtigt element. Der er et langt større potentiale her, end vi ser i dag – og det gælder for begge parter.

Man skal ville det

Corporate Startup Collaboration Report, september 2019 opstiller nogle forudsætninger:

  1. Når man skal samarbejde med startups, kræver det opbakning fra hele organisationen. Man skal ville det. Og man skal være villig til at bruge penge på det. Og der skal være opbakning i organisationen til at man gør det. Et samarbejde med startups kan nogle opleve som en trussel mod organisationen, men hvis forretningen skal forandres, er det vigtigt at alle er med i processen. 
     
  2. Det kræver en strategisk tilgang at finde den rigtige startup-partner. Det kræver forarbejde og strategisk tilgang at finde den rigtige startup at samarbejde med. De store virksomheder kan ikke samarbejde med hvem som helst. Det kræver et stort strategisk forarbejde at finde de rigtige startsup’s til samarbejdet. Og alle startup’s passer ikke ind alle steder.
     
  3. Når to kulturer skal mødes, er det uundgåeligt, at der opstår udfordringer. I et samarbejde med startups skal man fokusere på koordination, kommunikation og klare processer for at undgå misforståelser og minimere udfordringerne. Det er to kulturer der mødes. 
  4. Et nemt samarbejde kræver konstant fintuning af processerne i selskabet. Det kan være nødvendigt at ændre procedurer, så de er nemmere og hurtigere for at kunne samarbejde med startups. Man kan ikke forlange det samme af en startup som af en større koncern.
  5. Skab enighed om målene og den strategiske retning for partnerskabet. Vær konstant sikker på, at der er enighed mellem virsomheden og startuppen om, hvor man er på vej hen. Hav forventningsafstemning om hvilket problem der skal løses, hvem gør hvad, hvad er ambitionsniveuaet og aftal tid og penge.

Globalt en ekstra grund

Ifølge Verdenspatentorganisationen WIPO tegner Kina sig for halvdelen af hele verdens patentansøgninger, nemlig 1,5 mio ansøgninger i 2018, mens EU´s patentkontor kun registrerede 175.000 ansøgninger svarende til 6 % af verdenstallet. Så der er brug for innovation på de her breddegrader.

Hvis man tilsvarende ser på fordelingen af unicorns er USA foran Kina, men de to har så til gengæld 75 % af verdens unicorns. EU halter helt bagefter.

Kilde og læs mere: TechBBQ, Oxford Research og WIPO

Indlæg af Ivan Munk på CXO2´s blog om IT på www.CxO2.dk/blog

Samarbejde med startup’s
Del gerne til dine kontakter:
Annonce

Annonce
Tagget på: