Bredbåndspuljen for 2020. Illustration lånt fra styrelsens rapportering

I den finanslovsaftale, der blev indgået den 2. december 2019, blev det vedtaget at afsætte 100 mio. kr. til Bredbåndspuljen for 2020. Det vil derfor være mulighed for at søge tilskud fra bredbåndspuljen igen for 2020.

Flere politikere har været ude at kommentere om, at bredbåndspuljen synger på sidste vers, og at andre modeller kan komme i spil. De siger, at efterhånden som antallet af tilskudsberettigede adresser falder, må man i teleforligskredsen drøfte, hvordan man løser den udfordring, der er med de sidste og mere spredte adresser.

Det er små midler og dækker kun til projekter for relativt få men vigtige områder. De 100 mio. kr skal også ses i sammenhæng med, at teleselskaberne formentlig investerer omkring 2 mia. kr. i infrastrukturen årligt.

Det holdt hårdt denne gang

Puljen handler om tilskud, som borgere i områder med dårlig bredbåndsdækning i fire år har kunnet søge tilskud til at få en lynhurtig forbindelse, altovervejende med nye fiberkabler.

Bredbåndspuljen har således fungeret sådan siden 2016, men den nye socialdemokratiske regering ville den det ikke godt. Først fastslog en redegørelse, at bredbåndspuljen har virket efter hensigten, og at man derfor godt kan afsætte 100 millioner til at forlænge den. Socialdemokratiet havde sagt, at man vil afvente redegørelsen, inden man tager stilling til puljens fremtid. Men alligevel sløjfede de bredbåndspuljen for 2020 i oplæg til finansloven.  Men undervejs i forliget kom den ind i spillet igen, så der igen er sat 100 millioner kroner af.

Afledt effekt

Nogle steder er bredbåndspuljen årsag til, at teleleverandørerne udruller bredbånd, selvom der ender med ikke at være støttemidler i projektet. Landdistritkternes Fællesråd kalder det bredbåndspuljens afledte effekt.  Det sker, når først folk er gået sammen og sikret initiativ og stor tilslutningsprocent, at bredbåndsleverandørerne ser en businesscase alligevel. Sådan har bredbåndspuljen en ekstra gavnlig virkning oveni resultatet af projekterne med tilskud.

Ansøgning

I øjeblikket ser det ud til ansøgningsfristen bliver 26. oktober 2020, forudsat projektet er anmeldt allerede i september. Ansøgningsfrister og vejledning om ansøgning og tidspunkter for udbetaling for 2020 opdateres løbende her. Udbetalingen lå i 2019 i 4. kvartal, men det kommer til at knibe med at udbetale penge inden udgangen af året denne gang.

Og som nævnt er det nok sidste gang, så det gælder om at komme i gang med projektforberedelserne nu.

Læs mere om emnet:
Se resultaterne for 2019 runden.
Læs om Erhvervsstyrelsens opgaver

Indlæg af Ivan Munk på CXO2´s blog om IT på www.CxO2.dk/blog

Bredbåndspuljen for 2020
Del gerne til dine kontakter:
Annonce

Annonce
Tagget på: