Danskerne er klar til yderligere digitalisering. Illustration fra CXO Magasinets artikel om undersøgelsen
Kilde: CXO Magasinet. Illustration fra artikel om undersøgelsen.

Danskerne er klar til yderligere digitalisering af den offentlige sektor, viser en undersøgelse foretaget af Epinion for PwC og refereret i CXO Magasinet #23 og i Altinget nr 36 maj 2020.

Digitale løsninger får mere og mere betydning i den offentlige sektor. Digitaliseringen skal give borgeren oplevelsen af et borgernært sammenhængende og effektiv offentlig service. Og samtidig er det jo automatisering og self-service set fra forvaltningens synsvinkel.

Danmark langt med digitalisering

Brugen af data og digitalisering er afgørende for at skabe en effektiv og velfungerende offentlig sektor til glæde for borgere og erhvervsliv og vel at mærke også for myndighederne selv. Danmark hører faktisk til blandt de førende nationer både på EU og verdens plan, når det handler om at digitalisere den offentlige sektor.

Når danskerne er klar til yderligere digitalisering og det samtidigt spares tid via self-service, kører toget videre.

Det er flere år siden at kommunerne droppede begrebet it-chef og kaldte det digitaliseringschef. Afdelingernes og systemernes mål skiftede tilsvarende. Og staten barslede med Digitaliseringsstyrelsen. Og digitaliseret self-service er høj i borgerservice, biblioteker og skat.

Tilliden er stor men ikke stor nok

Tilliden er faktisk stor. 78 % har i nogen eller høj grad tillid til at myndighederne i Danmark anvender personlige data som forventet og efter intentionerne. Undersøgelsen viser, at 78 % er positiv overfor at deres data kan bruges til hurtigere og bedre behandling i sundhedssektoren. Og 71 er positive overfor at bruge data til et mere effektivt skattesystem. Faktisk er 69 % villige til at at afgive flere data om sig selv for at hjælpe sundhedsvæsenet med at forebygge og helbrede sygsomme.

Borgerne har høj tillid til at politi og retsvæsen håndterer personlige oplysninger og data korrekt.  Derefter følger sundhedssektoren og skattevæsenet og mærkeligt nok lavest tillid til kommunerne, som jo er dem, der er nærmest borgerne.

Der er virkelig noget at arbejde med, – både at vise konkrete eksempler og give en forståelig troværdig information. Det er hårdt arbejde at få den sidste fjerdedel med.

Sikkerhed

Det er selvfølgelig også betænkeligheder, men det handler mest om, hvorvidt data kan beskyttes. Over 60 % er bekymrede for, om personlige data deles utilsigtet via hackere og cyberangreb. I flere andre lande er borgerne mere bange for, at det er “systemet” selv der misbruger dataene. De offentlige institutioners sikkerhedspolitik, sikkerhedsstrategi og beredskab er vigtigere jo flere data vi afleverer. GDPR gav et godt bidrag, men udbygning af sikkerheden er never-ending-story.

Læs også Digital First og Digital Strategi

Indlæg af Ivan Munk på CXO2´s blog om IT på www.CxO2.dk/blog

Danskerne er klar til yderligere digitalisering
Del gerne til dine kontakter:
Annonce

Annonce
Tagget på: