bredbånd med skattefordele pixabay free

Virksomheder

Virksomheder kan selvfølgelig etablere bredbånd med skattefordele. Man kan få fradrag for de udgifter, der er at sikre din virksomheds indtægt. Udgifterne trækkes fra i virksomhedens årsregnskab. Man skal kunne dokumentere udgifterne. Det omfatter også omkostninger til både etablering og løbende abonnement på bredbånd.

Man kan også få fuldt fradrag af fri internetforbindelse, hvis man driver sin virksomhed hjemmefra.

Fradrag ved arbejde hjemmefra

Som lønmodtager kan man også få bredbånd med skattefordele. Man kan nemlig få fuldt fradrag af fri internetforbindelse, hvis man hjemmefra har adgang til sin virksomheds netværk via computeren. Man skal have adgang til stort set de samme funktioner eller dokumenter, som når man er på arbejde i virksomheden. Man bliver ikke som for fri telefon sat i skat af det.

Bredbånd via håndværkerfradrag

Tilslutning til bredbånd kom i 2015 med i boligjobordningen, også kaldet håndværkerfradrag.

Man kan få fradrag for arbejdslønnen i forbindelse med etablering af bredbånd i sin bolig. Det er arbejdet med at nedgrave og indskyde kabler på egen grund, som er fradragsberettiget udgift.

Hvis man bor på landet, skal der ofte opsættes modtageudstyr til mobil eller fast trådløst bredbånd ved boligen. Arbejdslønnen for opsætning af den slags udstyr på boligens ydre rammer er også dækket af håndværkerfradraget.

Det er kun udgiften til arbejdsløn, der giver fradrag. Det er et krav,  at det skal fremgå tydeligt af fakturaen, hvilket beløb der er betaling for arbejdsløn og hvilket beløb, der er betaling for materialer. Kontakt leverandøren i forvejen om, at denne skal specificere fakturaen, så betaling for arbejdsløn tydeligt fremgår.

Fradrag fås ved at indberette omkostningerne under håndværkerfradrag på skat.dk via selvangivelsen.

Landbruget tog godt imod

Bredbånd bør være en del af den grundlæggende infrastruktur. Internet er centralt i både dagligdag og erhvervslivet. Landbruget er afhængig af effektivt bredbånd, både ved indberetninger, og når man skal bruge moderne teknologi.

Som ansat på SEGES skrev jeg en pressemeddelelse i november 2015, hvor SEGES og Landbrug & Fødevarer udtrykte tilfredshed med ordningen. På daværende tidspunkt havde vi i 15 år løbende kæmpet for og også fået forbedringer for bredbånd i landdistrikter.

Denne nye ordning var et skridt i den rigtige retning. I pressemeddelelsen skrev jeg bl.a. “Dagens aftale om boligjob ordningen betyder landbrugets etablering af internet kan udløse skattefradrag. Det er glædeligt, at politikerne har prioriteret midler til bedre bredbånd i hele landet. Effektiv internet er med til at gøre det attraktivt at bo og arbejde på landet. Der er fortsat sorte pletter i yderområderne, også pletter hvor bredbånd slet ikke kan etableres for de 12.000 kr, som er det maksimale fradrag.”

Læs høringssvar vedrørende ordningen og om ordningen året efter.

Læs om teleudspil og landdistrikter
Læs om bedre bredbånd i landdistrikter


Efterskrift februar 2020: Ovennævnte skrev jeg i bloggen tilbage i 2015.


Indlæg af Ivan Munk på CXO2´s blog om IT på www.CxO2.dk/blog

Bredbånd med skattefordele
Del gerne til dine kontakter:
Annonce

Annonce
Tagget på: