Morten Albæk fra Det gennemsnitlige menneske

Morten Albæk  og Stig Matthiesens bog “Det gennemsnitlige menneske” er et bidrag til moderne filosofi. Bogen har undertitlen at lede sig selv og andre i en global verden.

Morten Albæk kombinerer sin professionelle virke som erhvervsleder med sin filosofiske baggrund og uddannelse og sætter filosofien i spil i en virkelighed fuld af filosofiske problemstillinger.

2500 år

Filosoffer har i 2500 år været interessante og vigtige, men er ikke så tydelige i samfundet i dag. Måske fordi de ikke nærer samme krukkede holdning som Platon, der mente at filosoffer qua deres guddommelige viden og forståelse havde en privilegeret adgang til virkeligheden og derfor burde være konger. Morten Albæk er dog en af nutidens filosoffer, der bestemt ikke er usynlig.

Filosofi er for alle

Morten Albæk siger det selv sådan: ”Alle bør læse lidt om filosofi. Lære tankens, etikkens, moralens og meningsfuldhedens fædre at kende. Det at kunne sin filosofihistorie er en uudtømmelig kilde af inspiration til at forstå menneskets gøren og laden, hvilket er selve fundamentet for god ledelse, at du kan forstå og interessere sig for andre mennesker.”

Morten Albæk har påtaget sig den rolle, at modernisere – ikke filosofien – men kommunikationen om filosofi. Han blev i sin studietid optaget af, at gamle filosoffer var selvbestaltede intellektuelle overklasser.  Han arbejder for, at filosofi kan formidles på en mere konkret nutidig og mindre abstrakt vis, så filosofi genindtager sin position i eksistentielle, moralske og principielle diskussioner.

Kend dig selv

Kend dig selv opfordringen huggede græske filosoffer ca 600 f.Kr. ind i templet i Delfi.  Morten Albæk fortæller i bogen, at et par hundrede år senere forklarede Sokrates, at mennesket skal kende sig selv for at forstå omverdenen. Siden har Platon, Cicero, Montaigne, Kant og Kirkegaard beskrevet det nødvendige i, at man som menneske er kender sig selv, før man tilstræber at være kyndig på noget andet. Så i 2500 år er det blevet diskuteret. Uden selverkendelse ved du ikke hvem du er, og hvad du ikke er. Og hvis du ikke ved det, er det svært at navigere og prioritere.

Arbejdstid

Morten Albæk forklarer, at have en karriere eller blive faglig leder handler ikke om held eller være den bedst begavede eller den, der tror han er den bedst begavede. Karriere handler om, at man har potentialet, evnerne, viljen og fliden, – alle 4 på samme tid.

At få sin karriere handler om prioritering, fokus, vedholdenhed og flid. Og Morten Albæk forklarer videre, at flid kræver tid. Og vi kan ikke det hele, så det er også prioritering af tiden i sit liv. Du skal op på 60 timers arbejdsuge for at komme opad til ledende positioner og topposter ifølge Morten Albæk. Det handler om at finde en holdbar balance mellem arbejds- og familieliv. Man har lyst til at tilføje gener, kultur og arv, når Morten Albæk i samme bog fortæller om sit barndomshjem, der helt givet sendte ham godt på vej i den retning, som han er gået.

God læsning

Bogen ”Det gennemsnitlige menneske” er nogle få år gammel, men stadig lige aktuel læsning. Og tag bare pen og notesbog frem, når du skal læse den, for der er mange udtalelser, du vil huske og dvæle ved. Og det er uanset, om du er leder eller medarbejder.

Jeg selv og filosofi

Jeg selv fattede interesse for filosofi allerede i gymnasiet, eller tidligere. Jeg kan huske min første bog om filosofi hed “De europæiske ideers historie”. I gymnasiet huggede jeg nærmest den bog, for da skoleåret var omme, “nænnede” jeg ikke at aflevere filosofi-bogen tilbage til skolen. Undskyld Randers Kommunale Gymnasium.

En anden gang jeg fik nogle grundbegreber på plads om filosofi, var da min søn i gymnasiet skrev en afleveringsopgave om filosofi, – den har jeg selvfølgelig endnu. Men i årene, der er gået, har jeg tygget et par bøger om det, og et enkelt kursus på Folkeuniversitetet.

At have læst lidt filosofi har støttet min empati og min ledelse, – og nogle gange forståelse af andre menneskers adfærd.

Læs et andet indlæg her på bloggen, som også handler lidt om filosofi TEDx.

Læs mit indlæg om følelsesmæssig intelligens

Indlæg af Ivan Munk på CXO2´s blog om IT på www.CxO2.dk/blog

Det gennemsnitlige menneske
Del gerne til dine kontakter:
Annonce

Annonce
Tagget på: