Følelsesmæssig intelligens EQ og meningsfuldhed

Individers oplevelse af meningsfuldhed er den vigtigste komponent i arbejdet. Og dermed også vigtigste i ledelsesarbejdet. Og følelsesmæssig intelligens er en vej til meningsfuldhed.

Intelligens, IQ (intellectual quotient) handler om graden af medarbejdernes forståelse af mål og roller samt oplevelse af at have adgang til den nødvendige viden og indsigt.

Følelsesmæssig intelligens, EQ (emotionel quotient)  handler om samarbejdsevner og oplevelse af tillid og respekt i forhold til kolleger og chefer. For en leder er følelsesmæssig intelligens evnen til at lede andre til at føle en mening i livet med deres arbejde.

IQ og  EQ er velkendt, og erkendt som en nødvendighed for virksomhedens produktivitet. Kort sagt handler IQ om, hvor klog du er, mens EQ handler om kommunikation, motivering, teamwork, ledelse, sociale færdigheder og empati.

Meningsfuldhed

Meningsfuldhed er defineret i Morten Albæks bog ”Det gennemsnitlige menneske”. Meningsfuldhed handler om at skabe værdi for virksomheden, og at være i en virksomhed, som skaber bedre livsvilkår for den enkelte. Men også at samle det til enhver tid bedste team til at skabe værdi for virksomheden, og at give den enkelte medarbejder de bedste muligheder for at finde mening i at være med i teamet. Når man meningsfuldhed taler Morten Albæk om MQ som meningsfuldhedskvotient.

Mange år tidligere beskrev den amerikanske sociolog Aaron Antonovsky, at individers oplevelse af meningsfuldhed er den vigtigste komponent i arbejdet.

IQ * EQ * MQ = Produktivitet

IQ, EQ og MQ bidrager til produktivitet, både i mængde og kvalitet. Hvis en af faktorerne bliver lav, har virksomheden et stort problem. Hvis lederens EQ er lav, rejser medarbejderne. Hvis MQ er lav, taber man værdi, for medarbejdere oplever, at det de laver er uden mening. Og det gælder uanset om det er uden mening eller blot af medarbejderen opleves at være uden mening.

Chefens opgave

I førnævnte bog stiller Morten Albæk også en opgave: “Spørg dig selv og din sidemand, hvad meningen er med dit arbejde. Hvis du ikke kan svare, så spørg din chef, som bedre end andre skal kunne fortælle det. Kan chefen ikke det, er det chefen der svigter opgaven, at maksimere værdiskabelsen for virksomheden”.

Chefens rolle er jo bl.a., at understøtte sine medarbejderes meningsfuldhed i deres arbejde indenfor rammerne af det, som er indrammet af virksomhedens mission, vision og strategi.

Det er vigtigt for både medarbejder og leder, at have forståelse for virksomhedens situation og udfordring, og i sidste ende være loyal overfor virksomhedens ejer, mål og produkter.

Det er vigtigt for lederen at skabe arbejde med mening, arbejde som med indhold og form virker meningsfuld og motiverende for medarbejderne.

Lederens EQ er vigtigste kompetence

Lederens evner som leder er den vigtigste faktor for medarbejdernes tilfredshed. De fleste tiltræder pga. jobbet og fratræder pga. chefen.

Daniel Goleman, der er pioneren indenfor forskning i emotionel intelligens, skrev i Harvard Business Review og sin bog i 1995 om emotionel intelligens, og hans konklusion er klar: Emotionel intelligens er langt den største indikator for en leders succes.

Derfor skal ledere ikke kun beherske faglig ledelse, økonomisk ledelse eller projektledelse. Og de skal ikke kun være taktiske og strategiske. De skal kunne praktisere ledelse, der handler om menneskelighed.  De skal være empatiske, og de skal have en høj EQ.

I en sammenligning mellem gennemsnitlige ledere og top-performerne hævder Goleman, at op til 90 % af forskellen i deres profiler kan tilskrives emotionel intelligens. Og så gør niveauet af teknisk kunnen, IQ, analytiske evner og gode ideer altså ikke en leder til en god leder. Disse evner ser Goleman mere som en forudsætning.

Det er således både medarbejderens og lederens produkt af IQ, EQ og MQ, der betyder noget for virksomheden. Og da lederens EQ er afgørende for medarbejderens MQ, sætter jeg formlen op således:

Medarbejderens IQ*EQ*MQ * Lederens EQ = Produktivitet

EQ er mange ting

Goleman inddeler Emotionel intelligens i fem komponenter: selverkendelse, selvkontrol, motivation, sociale færdigheder og empati. Vi har alle disse komponenter i os i et eller andet omfang.

Det er forskelligt, hvor gode vi er til at bruge de fem komponenter. Scorer man højt på alle fem, har man en høj EQ, og har forståelse for andre, indsigt i menneskets natur og kendskab til egne følelser og reaktioner.

Ansæt ledere med høj EQ

Alt for ofte ansætter man ledere, fordi de er gode til at snakke ørerne af chefen, altså at imponere opad. Alt for ofte ansætter man ledere, fordi de er fagligt dygtige. Alt for ofte forfremmes medarbejdere til ledere pga. faglige præstationer. Det kendte mundheld “man forfremmer folk indtil de får et lederjob de ikke kan bestride” er ikke grebet ud af den blå luft.

Der skal meget mere fokus på ledernes personlige egenskaber, mennesket bag, og på den følelsesmæssig intelligens. Det er forudsætning for mere meningsfuldhed blandt medarbejderne. Og meningsfuldhed er en forudsætning for produktivitet og for at kunne fastholde medarbejderne i jobbet.

Link til mit indlæg om Motivation
Link til mit indlæg om Pseudoarbejde
Link til mit indlæg om At være ny i lederrollen
Link til Global Leadership EQ test
Læs om Morten Albæks bog Det gennemsnitlige menneske


Indlæg af Ivan Munk på CXO2´s blog om IT på www.CxO2.dk/blog

Følelsesmæssig intelligens er en vej til meningsfuldhed
Del gerne til dine kontakter:
Annonce

Annonce
Tagget på: