God ledelse, at være ny i lederrollen er svært.  billede fra pixabay

At være iværksætter er også at være leder. Når en iværksætter starter en virksomhed, glider han ubemærket fra at idéskaber og iværksætter til at være leder for en række medarbejdere og frivillige. At være ny i lederrollen betyder, at man pludselig ikke kun skal være den innovative iværksætter, men nu også påtage sig lederrolle og ansvaret for sine medarbejdere.

Lederen skal skabe tryghed, tillid og respekt for enhver medarbejder. Lederen skal forstå, at hver medarbejder skal ledes på sin egen måde, så ledelse og leadership skal praktiseres til hver på deres egen præmis.

Derfor opnår ledere med stor empati og emotionel intelligens både bedre resultater og bedre teams og større medarbejdertilfredshed.

Lederen skal, som ny i lederrollen, mestre mange basale kompetencer. De vigtigste introduceres herunder. Til sidst skal vi se på den fantastiske leder, ham som alle medarbejdere gerne vil arbejde for.  Og vi skal huske, at flere undersøgelser peger på, at chefen er den hyppigste grund til at skifte job.

Lyt

Ledelsesekspert og forfatter Tom Peters hejser fanen for, hvor vigtigt det er for lederen eller ejeren at mestre at kunne lytte. At lytte er venlighed, respekt, samarbejde og grundlaget for kommunikation og fælles udvikling. Tom Peters opfordrer til at dyrke det som kerneværdi, både under møder og i mødet med kolleger, ansatte eller kunder.

Intelligent ledelse

Tidligere direktør for Irma, Alfred Johnsen, har i en artikel skrevet, at ledelse består i at få folk til at gøre det, som de ikke ville gøre af sig selv. At få medarbejdere til at gøre noget andet, kan gøres via ordrer, kommandoer, tvang, pres, kontrol eller trusler. Men det virker ikke. Vi danskere er mere styrede af at opnå mål og visioner end at undgå det onde. Og derfor kan ledelse kun ske på en mere intelligent og menneskelig måde, beskriver Alfred Johnsen.

Ledelse, at få medarbejdere til at gøre noget andet, skal derfor gøres via tillid, anerkendelse, motivation, respekt, medinddragelse og involvering. og der skal skabes både fighter lyst og rum til at begå fejl. Medarbejdere skal påvirkes til at blive dygtigere, gladere og stoltere, initiativ tagende og ansvarlige.

Ledelse er motivation og rammer

Alfred Johnsen har sagt, at ledelse først og fremmest er at motivere medarbejderne. Og dernæst at sætte rammerne for arbejdets udførelse via ledelsesstrategier inkl. organisationsstrategi, kommunikationsstrategi og en strategi for, hvordan man ser på sine medarbejdere. Man understøtter herved alle led, og det skal sikre, at man skaber mere energi end man opsluger i de yderste led. Hvis ledelsesperspektivet sluger energi, vil resultatet blive at yderste led dør, og oftest så langsomt, at man ikke opdager, at leverancesystemet er døende.

Tillid frem for kontrol

Stol på at dine medarbejdere vil dig og virksomheden det bedste, så øger du chancen for at det rent faktisk er tilfældet. Stol på dine medmennesker  har gode intentioner, så bliver det nok et selvopfyldende profeti.

Theis Søndergaard, stifter af Vivino,  fortæller, at han i sin første virksomhed ikke havde tillid (forståelse) til, at folk omkring ham kunne løse opgaver uden hans hjælp. Selvværd betød, at han nok selv kunne løse alle opgaver bedst. Det er typisk for mange uerfarne ledere. Resultatet for Theis var en for travl kalender og en virksomhed, som ikke skalerede og medarbejdere, som ikke voksede. Theis´s lære var, at det er bedre at uddelegere en opgave og sige du har fuld tillid til at vedkommende kan løse den. Hvis du udviser tillid, vokser motivationen for at ville hjælpe dig.

Theis har aldrig spurgt om en hjemmearbejdsdag var effektiv nok og aldrig talt en medarbejders timer. I stedet for at bruge tid på kontrol vælges tillid, og så frigives ressourcer hos dig selv og dine medarbejdere. Og de ressourcer frigives så til at skabe værdi.

Det er ikke lønnen

En undersøgelse publiceret på lederstof.dk viser, at ledere går efter personlig udvikling og indflydelse – ikke høj løn. Under 15 % af lederne svarer, at højere løn er et af de tre vigtigste motiver for at blive leder. Personlig udvikling, indflydelse og udfordringen i sig selv betyder mere.

Men lønnen spiller selvfølgelig ind som en konkurrenceparameter for at kunne tiltrække ledere, og omvendt er man meget demotiveret af en lederløn, man selv finder for lav.

Ejerleder

At kunne udforme en vision og strategi kan de fleste ledere. Men at lytte, at kunne motivere, at kunne give anerkendelse og udvise respekt og medinddragelse er ikke nemt for alle. Og endnu værre med empati, for det er noget, man har som persontype og livsværdi, og ikke noget man bare lige kan lære.
 
Litteraturen viser, at ejerlederen, som iværksætteren jo oftest er, kan have særlige udfordringer med ledelse. Ejerlederen blev jo ny i lederrollen, måske endog uden at tænke over det. At være leder og samtidig være ejer og skaber af virksomheden, betyder det oftest er svært at give slip, at uddelegere og slippe kontrollen. Men gøres det ikke, skaber det utilfredshed og manglende tryghed for medarbejderne og skaber ringere performance.

Ejerlederen er jo ofte blevet leder ved en nødvendighed, – målet var virksomheden, produktet og indtjeningen, og ikke en lederrolle. Også derfor har ejerlederen typisk ikke lært noget om ledelse, hverken reel lederuddannelse eller kurser. Det er virksomheden, idéen og visionen, der driver det, ikke nødvendigvis ønsket om at være i en lederrolle.

Den fantastiske leder

Ledelsesrådgiver Erik Korsvik Østergaard skriver, at den innovative fantastiske leder har en række egenskaber, der adskiller ham fra mængden. Lederen er nemlig rollemodel mht. tillid, respekt og involvering, og lederen sikrer fremdrift via dialog og delegering. Lederen er i konstant dialog med teamet og lytter før beslutning, og lederen tror på delegering og anerkender andres evner og erfaring. Østergaard beskriver også, at lederen er mere coach og mentor end specialist. Og lederen undgår at pege fingre og pålægge skyld, men sikrer i stedet, at man sammen lærer af fejlene.

Læs også indlæg om informationsopgaven og bestyrelse.

Læs om ledelsesopgaven i følelsesmæssig intelligens og meningsfuldhed.

Kilder: Jonathan Løw: Gurubogen, som indeholder artikler af  Tom Peters, Erik Korsvik Østergaard, Theis Søndergaard, Alfred Johnsen med mange flere.Indlæg af Ivan Munk på CXO2´s blog om IT på www.CxO2.dk/blog


<

Vil du abonnere på nye indlæg på denne blog?
Så besøg LinkedIn udgaven og tryk på FØLG eller
besøg Facebook udgaven og tryk på SYNES OM.

At være ny i lederrollen
Del gerne til dine kontakter:
Annonce

Annonce
Tagget på: