Iværksættere kan lære af Gurubogen, her klip fra bogens forside
Udsnit af bogens forside

Mange kan få en god idé, men når det er en iværksætter, der får den, bliver den udført i praksis. På den baggrund inviterede bogens forfatter 100 iværksættere til at dele deres tanker, om det de brænder for eller gerne vil kommunikere videre. Ingen tvivl om, at iværksættere kan lære af Gurubogen.

Gurubogen (redaktør Jonathan Law) handler både om iværksætteri, ledelse og innovation. Jeg tror ikke man skal læse de 450 sider i en køre, men blad igennem og skim, og læs de artikler, hvis emne fænger lige nu. Og noter dig så, hvilke du skal vende tilbage til senere.

Overvejer du eller er du på vej til at blive iværksætter, eller har du allerede startet en virksomhed, eller er du leder i en virksomhed, er der helt sikkert erfaringer at hente. Og så udvider den ens horisont om, hvem var det lige, der startede den og den virksomhed.

Perlerække inspirerer

Man kan ikke andet end at blive inspireret. Det er en perlerække af interessante personer, der hver har sat et stort fingeraftryk på innovation og iværksætteri.  Det er unfair at trække nogle frem, for de bidrager alle med hver sine erfaringer i små korte artikler. Men for at indkredse emnerne giver jeg nogle eksempler på, hvad iværksættere kan lære af Gurubogen.

Er man født til det

Iværksætteren behøver ikke at være født til at blive det. Herle Jarlgaard Hansen fortæller i bogen om sin personlige udvikling, at hun var den stille nervøse pige, men lærte at lytte til kritik. Hun lærte, at kritik ikke skal tages personligt, at lytte til dem, der betyder noget for hende, og at sætte mål og handling, der passer til sin persontype.

Forretningsplaner

Ash Maurya (Running Lean) argumenterer for, at der ikke er nogen, der læser forretningsplaner, – værdien ligger alene i processen med at skrive dem. Men som han siger, behøver det jo ikke at være et langt dokument, men hellere noter på en tavle eller 3 flip-overs.

Rita Gunther McGrath (Professor) argumenterer ligeledes for, at forretningskonceptet, dvs. forretningsplanen, ikke må være et statisk dokument, men skal videreudvikles dynamisk undervejs. Og på vej til at forklare en SWOT model fremhæver hun afklaring af, at forudsætningerne for at ideen kan holde, og dernæst at teste sin idé på andre. 

Idéen skal testes

Bob Dorf (The Startup Owners Manual) beskriver, at hvor etablerede virksomheder kender kunder og produkt, skal en iværksætter jo netop ud og teste og bevise, at deres hypotese holder i praksis. De skal teste i markedet og rette til i form af flere iterationer. Faktisk ender mange iflg. Dorf med et produkt eller ydelse, der ligger ganske langt fra den oprindelige idé.

Thor Angolo (LanguageWire) gik helt systematisk frem med en ressource-billig test på ganske få kunder. Så kunne han dynamisk rette både koncept, priser, målgruppe og produktegenskaber til for at ramme markedet.

Billede af Gurubogen fra forfatterens egen hjemmeside

Ejerskab til visionen

Mission og vision skal hænge på væggen, så man møder det dagligt. Alle skal tage ejerskab til det. Mette Lykke (Endomondo) fortæller om al den modgang, man som iværksætter også møder undervejs. Eksempelvis når tingene arbejder imod, så mind dig selv og teamet om, hvorfor jeres mål og vision er værd at kæmpe for. Det er nemmere at motivere, hvis alle tror på visionen, så arbejd på det og ansæt efter det, siger Mette Lykke.

Når der er problemer, så husk som iværksætter at kæmpe sammen med teamet. Mettes advarsel er, at du aldrig må fortælle om et problem og bede teamet løse det, og så selv stikke af til møder. Det er en holdsport.

Der er måske mere, der går skævt end der går efter planen, så hold fast i lyspunkterne og små og store successer. Fortæl om dem, fejr dem og husk at tale om dem på møderne, så man ikke kun drøfter problemer.

Man skal turde fejle

Jørgen Mads Clausen (Danfoss) argumenterer for, at alle risici skal minimeres, man skal turde lade andre kritisere ens projekt. Man må ikke føle skam ved at fejle, det er acceptabelt at fejle, når det er professionelt. 

Clausen kommer også ind på, at viden ikke kan stå alene uden penge, – enten selv rejse kapital eller samarbejde med en etableret virksomhed. Det er jo ikke uden grund, at store virksomheder skaber innovation ved at købe startups. Det er startup, der er i stand til at få ideen, og den store virksomhed, der kan realisere den i stor skala. Læs mere i et andet indlæg.

Partnerskab godt og farligt

Camilla Ley Martin (queue-it) deler sine erfaringer om partnerskab, når flere (venner) starter op sammen. For netop at kunne forblive venner i processen anbefales 1) letter of intent, 2) non disclosure agreement og 3) en overenskomst med ejerstruktur og vilkår for at træde ud.

Andre indlæg er inde på, at er der én ejer og de andre er ansatte, er ansættelseskontrakten faktisk endnu mere vigtig for de første ansatte. For i den tidlige proces kan ansatte føle ejerskab til realisering af ideen, – som jo er godt lige indtil den dag, de fratræder.

Hvad kendetegner en iværksætter 

Er det risikovillighed, kreativitet, motivation eller noget andet der gør, at nogle kan eksekvere deres idéer bedre end andre. Forskere i psykiske sygdomme har iflg. psykolog og ekspert i iværksætteri Michael A. Freeman (psykolog) fundet nogle personlighedstræk, som karakteriserer iværksættere. Iværksættere er mere ihærdige og ambitiøse (præstationsmotivation). De får energi af mennesker. Og de kommunikerer godt (ekstroversion). Endelig er de modige og villige til at tage chancer (risikovillighed), stoler på egne evner og ressourcer (selveffektivitet) og transformerer kreativitet til løsninger (innovative).

Freeman fortæller, at det måske er normen, at iværksættere har psykiske problemer. Men også, at de kan lære at vende adfærdstilbøjelighederne til sin fordel ved hjælp af særlige strategier.

Innovation

Laila Pawlak (DARE2) minder om, at innovation ikke sker lineært men eksponentielt. Som eksempel nævner hun, hvordan salget af mobiltelefoner år efter år blev skønnet 100 gange mindre end det blev i praksis. Som Moores lov er for microchips (fordobling af ydelse hver 18 måned) ser vi iflg. Pawlak tilsvarende eksponentiel udviklingshastighed for eksempelvis kunstig intelligens, robotter og syntetisk biologi.

Og selvom nogle er serie-iværksættere og realiserer ide på ide, er de fleste længere om det.  Dan Norris, selv forfatter til start-up litteratur, fortæller at han var 14 år om det. Først da var ideen så holdbar, at han kunne leve af det.

Christina Hembo (Christina Jewelry & Watches) beretter inspirerende om sit forløb. Hendes ide og koncept var igennem 3 designs, ja faktisk 3 gange innovation og ny firmaprofil, før hun var i mål med en succes i form af et holdbart koncept.

Absolut læseværdig

Således resumeret erfaringerne fra nogle af de 100 bidragydere. Der er meget mere, og alt afhængig af hvor du er, finder du nemt de indlæg, der giver mening for dig. Jeg kan anbefale iværksættere at læse den uanset hvilket stadie, de er i. Det er helt sikkert, at iværksættere kan lære af Gurubogen.

Til sidst et tillykke til TEDx og TEDxCopenhagen , for det er påfaldende at mange iværksættere fremhæver deres egne eller andre erfaringer fra Ted Talks.

Læs uddrag fra bogen her. Bogen er på bibliotekerne. Bogen er udsolgt i trykt udgave. Forfatteren har derfor valgt at forære den væk som e-bog og lydbog.

Læs også indlæg om bestyrelsers udviklingstrin.Indlæg af Ivan Munk på CXO2´s blog om IT på www.CxO2.dk/blog


Iværksættere kan lære af Gurubogen
Del gerne til dine kontakter:
Annonce

Annonce
Tagget på: