En af Tech Trends 2020 rapporten illustrationer. Copyright Deloitte.
Illustration fra Tech Trends 2020 rapporten

Deloittes “Tech Trends 2020” rapport giver indsigt og inspiration, når du skal have styr på virksomhedens strategi for digitalisering. På intet mindre end 137 sider kommer Deloitte rundt om deres  og deres kunders vurdering af trends.

Tech Trends 2020 identificerer de tendenser, som Deloitte mener vil præge virksomhederne i de næste par år. Flere af de beskrevne tendenser er deres svar på vedvarende it-udfordringer, nogle mere teknologispecifikke end andre. Deloitte leder efter betydelige forandringer og nye muligheder for at transformere virksomheder til et nyt niveau.

Det hele i Tech Trends 2020 er baseret på indsigt fra Deloitte-fagspecialister og de organisationer og teknologileverandører, som de samarbejder med. Der er masser af stof til eftertanke om, hvordan man håndterer sin strategi for digitalisering, og hvordan man sikrer ens virksomhed overhovedet kan overleve den teknologiske konkurrence. Selve rapporten er tung læsning, den kører i et mere akademisk og teoretisk niveau end de fleste andre trend analyser.

Hold trit med/uden konsulenter

I dag er forretning og teknologi uløseligt forbundet. Og det at holde trit med det nye teknologilandskab kan være vanskeligt for selv de mest teknisk-erfarne ledere. Og den kendsgerning, sammen med førnævnte teoretiske tilgang i rapporten, er måske Deloittes indirekte markedsføring af sig selv ud fra devisen ”du mangler hjælp (fra os)”. Men  intentionen med rapporten er god nok, – dels kan nogle jo selv arbejde med udfordringerne, dels kan man jo få hjælp fra andre eksterne konsulenter, hvis man synes Deloitte er for stor en mundfuld. Og helt klart er det, at rapporten er et godt bud på nødvendige ting at forholde sig til i den nærmeste teknologiske digitaliserede fremtid.

Tech Trends 2020 rapporten fortæller, at der er stigende interesse blandt virksomheder i at se fremad, at lokalisere hvad der er nyt og at opnå en forståelse af det. Ledende organisationer har allerede konkrete innovationsprogrammer, der kobler innovation med forretningsstrategi og med et langsigtet teknologilandskab.

Man skal flytte sig men hvorhen

Behovet for digitalisering og nytænkning af processer og produkter er kendt  og forstået. Deloitte siger, at der er en voksende tendens til at førende virksomheder er klar over, at ethvert aspekt af deres organisation påvirkes af teknologi, og hver eneste udfordring er et spil om at vinde eller tabe position på markedet. Det handler ikke om compliance, PR eller effektivisering, – det handler om vigtige forretningskritisk mål. Virksomhedsledere skal iflg. rapporten revurdere deres produkter, tjenester og beslutninger, og kigge på partnerøkosystem og uddannelse.

Nye horisonter

Mere end tilsvarende rapporter påpeger Deloitte vigtigheden af, at virksomheder konstant skanner deres marked, og holder stor fokus på hvad der kommer ude i horisonten, og hvornår og fra hvem.  Til det sidste siger Deloitte, at virksomheder skal udfordre og acceptere en “ikke opfundet her” holdning, og lære at omfavne nye medspillere. Det må ikke være afgørende, om det nødvendige talent og teknologi bygges internt, lånes eller købes.  Der fremhæves, at samarbejde med StartUps og venturekapital  kan give tidlig adgang til vigtig indsigt i teknologisk produkt- eller markedstilpasning.

digital tvilling

Digital tvilling

Forestil dig, at du havde en perfekt digital kopi af den fysiske verden: en digital tvilling. Denne tvilling giver dig mulighed for at simulere forhold hurtigt, forstå what/if scenarier, og forudsige resultater mere nøjagtigt til brug for instruktioner til den fysiske verden. Deloitte rapporten bruger meget plads på at forklare den digitale tvilling og betydningen af den teknik.

Digitale tvillinger kan have mange former, men de indfanger og bruger alle data, der repræsenterer den fysiske verden. Efterhånden som anvendelse af den digitale tvillingtrend fortsætter med at accelerere, vil potentialet for optimering af processer ved at tage datadrevne beslutninger i realtid øges. Derved kan man skabe nye produkter, tjenester og forretningsmodeller. At realisere den fulde udnyttelse af digitale tvillinger kan kræve integrering af systemer og data på tværs af det hele. Jo flere data, man kan give en digital tvilling, desto mere detaljeret og dynamisk bliver den digitale tvilling.

Digitale tvillinger kan simulere ethvert aspekt af et fysisk objekt eller proces. De kan repræsentere et nyt produkts ingeniørtegninger og dimensioner eller repræsentere alle komponenter i en forsyningskæde fra designtabellen helt til forbrugeren. Simuleringen opsamler data om, hvordan udstyret fungerer eller hvordan ingeniører vedligeholder det. Dette er test på et helt nyt niveau. Rapporten giver nogle gode eksempler.

Arkitekter

Med eksempler fra Amazon og andre diskuteres i rapporten, hvordan man i organisationen sikrer det rette fremsyn. Dem, der står med det største ansvar og største indflydelse for hvordan arkitekturen laves i både software og slutproduktet, skal iflg. rapporten placeres, så de netop har mulighed for at varetage udsyn og implementering. Designere og løsningsarkitekterne skal på den ene side være tæt på udviklingsprojekterne, og på den anden side må de ikke sovses ind i kortsigtede budgetmål og omkostningsbudgetter. Arkitekterne skal vide, at deres rolle ikke er at eksekvere, men at nytænke produkterne. For interesserede kan tilføjes, at denne diskussion fylder mange sider i rapporten. Arkitekterne trækkes virkelig frem i geleddet.

Deloittes 9 makro-områder

Deloitte har tidligere udpeget 9 områder, som vil forme fremtidens forretning og teknologistrategier, både  it-operationer, investeringer, forretningsmodeller og markeder. Deloitte kalder det makroområder. Udfordringen er jf. Deloitte at organisere virksomheden, så den kan navigere i disse makroområder i en digital virkelighed. De 9 fokusområder er områder, hvor virksomheder skal tilpasse sig nye krav:

  • Agility and speed. Agilitet, organisatorisk design, kultur, arbejdsstil, finansiering, governance og sourcing som kan hjælpe virksomheder med at innovere hurtigt.
  • Innovation and ecosystems. Et innovationssystem og en pipeline af ideer som kan muliggøre kontinuerlig innovation. Deloitte kalder det en radar for disruptive teknologier.
  • Blurred internal boundaries. Indlejring af teknologer i forretningsfunktioner som kan udvide teknologifinansiering og -forståelse samt ansvarlighed dybere ind i virksomheden.
  • Future workforce. Efterhånden som traditionelle it-opgaver forsvinder, søger virksomheder talenter med nye tekniske og bredere færdigheder.
  • Governance and funding. Ledere skal foretage de nødvendige juridiske, praktiske og finansiere ændringer, der understøtter teknologiinnovation og et produkt-centreret fokus.
  • Leadership and culture. Leadership og en understøttende kultur, der kan hjælpe virksomhederne med at rekruttere, udvikle og inspirere den teknologiske arbejdsstyrke.
  • Digital transition. Virksomhedens overgang til digital virkelighed vil have et nyt fokus.
  • Data organization. Datafokuserede virksomheder flytter fokus fra operationel effektivitet og risikostyring til værdiskabelse.
  • Cloud adoption. Ved at anvende cloud-teknologi formindskes den centrale IT-organisation og fremmer operationel ekspertise.

Læs hele Tech Trends 2020 rapporten på de 137 sider eller se en kort video om den her.

Læs et indlæg om CFO´er og digitalisering her.

Læs et indlæg om Digital First virksomheder her.

Indlæg af Ivan Munk på CXO2´s blog om IT på www.CxO2.dk/blog

Tech Trends 2020
Del gerne til dine kontakter:
Annonce

Annonce
Tagget på: